[1]
Lại, B.T. và Hồ, C.T. 2024. KẾT QUẢ DẪN LƯU DỊCH Ổ BỤNG DƯỚI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 182–191. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.778.