[1]
Nguyễn , A.T., Nguyễn, X.H., Nguyễn, H.T. và Đặng, K.H. 2024. BÁO CÁO KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BẠCH MẠCH CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG QUA HẠCH BẸN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 7-14. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.777.