[1]
Trần, T.T. và c.s. 2024. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI CÓ BỆNH BETA-THALASSEMIA ĐƯỢC GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 202–208. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.755.