[1]
Trương, Q.K. và c.s. 2024. GIÁ TRỊ CỦA TẢI LƯỢNG VIRUS BK TRONG TIÊN ĐOÁN BỆNH THẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS BK Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 77–86. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.746.