[1]
Phan, A.T. và c.s. 2024. ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TRONG NGÀY ĐẦU SAU CAN THIỆP Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 164–171. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.744.