[1]
Nguyễn, T.H. và c.s. 2024. DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 7–16. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.739.