[1]
Nguyễn, T.N.M. và c.s. 2024. ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ SpCO VÀO VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG HÔ HẤP. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 192–201. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.737.