[1]
Phạm, Q.H. và c.s. 2024. ĐẶC ĐIỂM TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN CT MẠCH NÃO ĐA PHA Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT ĐƯỜNG TĨNH MẠCH. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 87–96. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.733.