[1]
Nguyễn, T.Đ. và c.s. 2024. ẢNH HƯỞNG CỦA TÁ DƯỢC ĐẾN BÀO CHẾ BỘT CAO KHÔ DẠ DÀY HĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 3 (tháng 3 2024), 17–26. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.724.