[1]
Đinh Việt, Đ. và c.s. 2024. TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN NANOCOVAX PHÒNG COVID-19 TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 36–45. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.715.