[1]
Đào, N.H., Lê, T.V.T. và Hoàng, V.S. 2024. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI XỬ TRÍ KHỐI U BUỒNG TRỨNG XOẮN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 487-493. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.697.