[1]
Nguyễn, M.Q. và c.s. 2024. BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 128–136. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.693.