[1]
Hà, M.H. và c.s. 2024. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN: ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO THỨ PHÁT DO CHẤN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 108–115. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.678.