[1]
Đồng , T.T.T., Nhữ Đình, .S., Nguyễn, Đức T. và Trần, T.N.T. 2024. BIẾN CHỨNG THẦN KINH CƠ Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 3 (tháng 3 2024), 7-16. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.672.