[1]
Lại, B.T. và c.s. 2024. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 97–107. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.667.