[1]
Ngô, T.H. và c.s. 2024. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY CHẾT TẾ BÀO UNG THƯ PHỔI CỦA VIRUS VACCINE SỞI PHỐI HỢP CISPLATIN IN VITRO. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 3 (tháng 3 2024), 87–95. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.665.