[1]
Vũ, H.H. và c.s. 2024. KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM GÁNH NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 155–163. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.663.