[1]
Nguyễn, T.N., Nguyễn, C.T., Nguyễn, Q.H., Phạm, V.C., Lê, Đăng M., Phùng, V.C., Hồ, S. Đông, Trần, V.T., Nguyễn, Đắc K., Nguyễn, T.T.H., Đặng, T.N.Q. và Nguyễn, T.K. 2024. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: PHÙ PHỔI ÁP LỰC ÂM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 3 (tháng 3 2024), 187-193. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.661.