[1]
Nguyễn, M.H. và Lê, V.N. 2024. CĂN NGUYÊN VÀ TÌNH TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC CẤP CỨU - CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 3 (tháng 3 2024), 135–145. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.647.