[1]
Nguyễn, T.S. và c.s. 2024. NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ GAN NHIỄM MỠ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 217–226. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.642.