[1]
Nguyễn, T.H. và c.s. 2024. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ ĂN GIÀU CHẤT BÉO LÊN HỌC TẬP VÀ TRÍ NHỚ CỦA CHUỘT CỐNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 3 (tháng 3 2024), 96–102. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.640.