[1]
Phùng, A.T., Nguyễn , H.H. và Nguyễn Thái, Q.A. 2024. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TRÊN X-QUANG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI MỚI AFB DƯƠNG TÍNH . Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 186-196. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.636.