[1]
Tống, M.P. và c.s. 2024. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÁT ÂM Ở CHUỘT NHẮT ĐƯỢC SINH RA TỪ CHUỘT MẸ CÓ PHƠI NHIỄM VỚI ACID VALPROIC. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 3 (tháng 3 2024), 42–52. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.620.