[1]
Lê, Đ.M. và c.s. 2024. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ LACTATE/ALBUMIN THỜI ĐIỂM VÀO VIỆN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 441–448. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.618.