[1]
Nguyễn, H.T. và c.s. 2024. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM KHỚP VAI ĐỘNG Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM DÍNH KHỚP VAI. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 197–204. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.614.