[1]
Nguyễn, V.T., Nguyễn, T.H. và Nguyễn, A.T. 2024. NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ỨNG DỤNG INDOCYANINE GREEN KHẢO SÁT TƯỚI MÁU ỐNG DẠ DÀY TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN . Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 388-401. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.598.