[1]
Phan, T.T.N., Hoàng, T.V., Vũ, B.Q. và Phạm, T.T. 2024. NỒNG ĐỘ ADIPONECTIN HUYẾT THANH Ở ĐỐI TƯỢNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TUẦN THAI 24 - 28 VÀ TRƯỚC KHI SINH. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 205-216. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.597.