[1]
Nguyễn, T.H., Trần, V.S. và Hoàng, H. 2024. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 504-514. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.590.