[1]
Nguyễn, T.N., Trần, Q.T., Nguyễn, M.H. và Nguyễn, C.D. 2024. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY DUPUYTREN BẰNG PHẪU THUẬT KẾT XƯƠNG BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 370-379. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.587.