[1]
Vibounmy, K., Savengxay , D., Khonevilay, K., Pan , P., Phimmasone, P., Vongmyxay, I., Sonephay, L., Vũ, N. Định, Nguyễn, V.N. và Buasing, I. 2024. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 103 LÀO. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 449-456. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.580.