[1]
Dương, Q.H., Nguyễn, V.C. và Đào, Đức T. 2024. GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MAP(ASH) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN CHẢY MÁU TIÊU HÓA CẤP DO VỠ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN . Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 256-265. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.577.