[1]
Ngô, L.H.G. 2024. KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NĂM 2023. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 55–65. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.572.