[1]
Trần, T.H.N. và c.s. 2024. DI CĂN MANH TRÀNG TỪ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT: MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 145–154. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.568.