[1]
Võ, S.N. và Bùi Thế, V. 2024. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MOLNUPIRAVIR TRONG VIÊN NANG CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 25–35. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.561.