[1]
Nguyễn, M.A. 2024. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG CẮT, ĐỐT NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 143-152. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.559.