[1]
Trịnh, T.Q. và c.s. 2024. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY LU LU ĐỰC (Solanum nigrum L., HỌ CÀ (Solanaceae)) THU HÁI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 5 2024), 17–24. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.558.