[1]
Nguyễn, V.T., Lê, T.S. và Nguyễn, A.T. 2024. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN CÓ ỨNG DỤNG INDOCYANINE GREEN TRONG ĐÁNH GIÁ TƯỚI MÁU ỐNG DẠ DÀY: KINH NGHIỆM 38 TRƯỜNG HỢP. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 128-142. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.553.