[1]
Viet Nguyen, D., Cao Hồng, P. và Dương Hồng, T. 2024. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT HỚT NIÊM MẠC QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN 19-8, BỘ CÔNG AN. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 119-127. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.550.