[1]
Nguyễn, T.V.P. và Hồ, N.K.P. 2024. NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 5-16. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.543.