[1]
Hoàng, T.T., Lưu, T.P., Đoàn, V.Q.H. và Vũ, T.D.T. 2024. HIỆU QUẢ VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỚT RƯỢU VANG BẰNG LASER NHUỘM XUNG 595nm TRÊN BỆNH NHÂN VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 67-82. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.535.