[1]
Nguyễn, Q. Đạt, Bùi, V.G. và Tống, N.T. 2024. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 57-66. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.523.