[1]
Nguyễn, T.K. , Nguyễn, Q.H., Trần, Q.V., Lê, Đăng M. , Nguyễn, Đắc K. và Phạm, V.C. 2024. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG CÓ GÃY XƯƠNG ĐÙI. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 46-56. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.520.