[1]
Vũ, M. Đức, Mai, T.T. và Trương, V.T. 2024. BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 104-118. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.518.