[1]
Nguyễn, T.H.H., Nguyễn, B.T., Trần, D.C., Nguyễn, N.S., Phạm, Q.A. và Nguyễn, T.T. 2023. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT ĐIỆN DI HUYẾT SẮC TỐ TRONG SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN THALASSEMIA. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 26-36. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.472.