[1]
Nguyễn, Q.H., Đỗ, N.S. và Nguyễn, T.K. 2023. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA NỒNG ĐỘ GFAP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 110-119. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.457.