[1]
Hồ, C.T., Inkhamphanh , B. và Nguyễn, H.T. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE . Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 72-81. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.454.