[1]
Phạm, N.T., Đỗ, Đức T., Cao, H.D., Lê, T.V.T., Trần, T.P.L. và Kiều, V.K. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 91-98. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.453.