[1]
Kiều, V.K., Nguyễn, V. Đức và Đặng, P. Đức 2023. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH . Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 82-90. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.452.