[1]
Nguyễn, T.T.H. và c.s. 2023. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI). Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 62–71. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.448.