[1]
Nguyễn, T.T.H., Nguyễn, T.H.Q., Lê, Q. Đạo, Lưu, A.T., Phạm, V.H., Nguyễn, S.T. và Bùi, T.T.T. 2023. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI). Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 62-71. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.448.