[1]
Do, T.L.Q., Ho, H.T., Nguyen, D.U. và Hoang, T.T. 2023. CORRELATION BETWEEN INTRAHEPATIC cccDNA AND SERUM HBV pgRNA IN TREATMENT-NAÏVE CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 120-130. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.445.